Moriel 12.5 Pravidlá Registrácia História Galéria

PRAVIDLÁ

          Keďže táto akcia je na štýl ťaženia. Nie sú stanovené žiadne zložité pravidlá. Bojuje sa šatrhom (reálne, žiadne životy), takže náročnému počítaniu životov sa vyhnete. Schopnosti (ak sa nejaké vyskytujú) sú strohé a jednoduché. Ak sa vyskytnú povolania používajúce mágiu, či nejaké schopnosti, budú bližšie popísané vo fórach prípadne v registrácii. Keby ste niečomu nerozumeli, poprípade si niečím neboli istý, prosím pýtajte sa.

         Ak ste úplný nováčik alebo máte nejaké medzery vo všeobecných pravidlách, prosím prečítajte si ich, nech sa vyhnete zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Poznámka: Tučnou kurzívou sú zdôraznené veľmi dôležité pasáže!

HRA A HERNÝ SVET
          Odohráva sa na vopred určenom mieste za určitých podmienok a pravidiel, ktoré musia všetci hráči (aj CP) poznať a vedieť!!! Je potrebné aby sa na toto miesto dostavili všetci hráči včas. Kvôli organizačným veciam by bolo lepšie prísť aj o niečo skôr a nie dobiehať na poslednú chvíľu!!! Počas hry sa treba riadiť pokynmi organizátorov. Takisto organizátori určujú dĺžku hry a vyhlasujú neherné chvíle (slúžia väčšinou na stravu, alebo organizačné veci). Uvedomte si že ste v prírode a podľa toho sa treba správať (odpadky nepatria na zem, ohniská sa zakladajú len na to určených miestach a pod.)!!! V hernom svete sa nachádzajú hráči, CP, CP hráči, beštie. Úlohou hry nie je vyhrať, ale vytvoriť čo najlepší svet a poriadne sa zabaviť!!!

Hráč:
          Hráčom sa môže stať každý človek, ktorý bude spĺňať určité povinnosti ktoré sú uvedené nižšie. Po splnení týchto povinností sa stáva súčasťou herného sveta, ktorý môže svojim konaním ovplyvňovať pomocou postavy, ktorú si dopredu vyberie a počas hry stvárňuje.
         Povinnosťou každého hráča je včas sa zaregistrovať, poznať pravidlá, zaplatiť štartovné ak je stanovené, prísť na čas, riadiť sa pokynmi organizátora, nekaziť ostatným zábavu powerplayerstvom (!!!) a počas hry ani tesne pred ňou požívať alkohol, drogy alebo akékoľvek iné omamné a psychotropné látky!!!

CP hráč:
          Je to vlastne hráč, ktorý hrá svoju postavu, vyvíja sa ako ostatní, získava skúsenosti a postupuje na vyššie úrovne. Jediné v čom sa líši sú o trošku väčšie právomoci, napríklad ak je mu to povolené môže vyvíjať ostatných hráčov na vyššie úrovne, dávať úlohy, navrhovať komu dať skúsenosti alebo môže vedieť nejaké podrobnosti o deji naviac. Samozrejme len také, ktoré by neovplyvnili jeho správanie a nepokazili mu zážitok z hry.

CP:
          CP – teda cudzia postava. Tieto postavy sa počas deja nevyvíjajú a na rozdiel od hráčov nezískavajú skúsenosti, ale napriek tomu stvárňujú určité postavy, (prípadne iné stvorenia) ktoré obohacujú dej. Podávajú herné informácie, dávajú úlohy, skúsenosti, majú špeciálne schopnosti a podobne.

Organizátori:
         Organizátori dohliadajú na plynulí priebeh hry a riadia herný svet. Každý hráč sa musí riadiť ich pokynmi!!! V prípade nejakých nejasností či nezhôd v pravidlách alebo iných závažných veciach je treba ich vyhľadať a oboznámiť s týmto problémom.
         Každú hernú situáciu ktorú chce hráč alebo CP spraviť a mohla by vážne narušiť priebeh hry treba konzultovať s organizátorom. Aj preto je možné počas hry vytvárať nové úlohy, či herné situácie.

Powerplayer:
          Je každý hráč, ktorý zakladá svoje úspechy na dierach v pravidlách alebo zneužíva neherné informácie. Tieto praktiky niektorých hráčov len kazia zážitok druhým! Bezpochyby jedným z najväčších príznakov powerplayerstva je nebratie do úvahy zranenia, lebo „niekto“ si chce dokázať že je lepší, neporaziteľný v mnohých prípadoch až „nesmrteľný“ !!! Bohužiaľ takýchto prípadov je čoraz viac, preto každý kto získa nejakú schopnosť alebo artefakt powerplayerstvom stratí získané a pokazí si mienku moju ako aj mienku ostatných hráčov.

Roleplay:
         Je to schopnosť hráča vžiť sa do svojej postavy, konať a rozprávať tak, akoby iný než herný svet neexistoval, a správanie jeho postavy v tomto svete dokonale splynulo. Dosť dôležité je dobre zahrať niektoré situácie akoby boli skutočné, napríklad smrť, bolesť, strach, mučenie a podobne. Takže pokiaľ máte stretnúť na ceste draka a namiesto neho tam uvidíte niekoľko ľudí ktorý zo seba vydávajú rozličné zvuky a možno ako drak ani nevyzerajú, pre vás je to drak a treba sa podľa toho správať (nejaký ten strach by bol na mieste) a nerobiť si z toho srandu a mať blbé poznámky!!! Taktiež nepoužívať neherné informácie (keď ste sa nejakú vec dozvedeli v nehernom čase, prostredí alebo neherným spôsobom!!!!).

Kostýmy:
         Je potrebné, aby si každý hráč doniesol aspoň aký, taký kostým (pokiaľ nemáte zatiaľ vlastný, vždy sa dá od niekoho požičať, len sa treba pýtať!!). Chceme tým zvýšiť úroveň a zážitok z hry. Ono je predsa len problém predstaviť si niekoho v teplákovej súprave, maskáčoch či nebodaj v rifliach ako mocného kúzelníka či paladina (v najhoršom prípade si zoberte nejaký kus látky vystrihnite do stredu dieru a máte pončo alebo tuniku. Poprípade si prehoďte látku cez chrbát a na krku ju zopnite a máte provizórny plášť). Doporučujeme aby si hráči so sebou priniesli aj mešce , prípadne nejaké taštičky, na herné predmety.

Herné predmety:
          Herným predmetom sa rozumejú všetky predmety ktoré súvisia s herným svetom. Hráč je povinný so sebou neustále nosiť herné peniaze a šperky, artefakty, lektvary, amulety, proste všetky veci ktoré počas hry nadobudol. Nie je možné ich niekam odkladať, zakopávať, skovávať!!! Výnimku môže udeliť len organizátor!

Družina:
          Je to zoskupenie hráčov vopred určené organizátorom, od začiatku až po koniec by hráč mal ostať v tej istej družine. Skupiny sa nemôžu dohadovať na spoločných útokoch proti druhej skupine, pokiaľ to neschvália organizátori, alebo si to priamo nevyžaduje dej!

BOJ
          Bojuje sa štýlom šatrh (zásah do ruky = strata ruky). Bojovať je možné len so schválenými zbraňami. So štítom a palicou nie je možné útočiť!!! S palicami, ktoré používajú kúzelnícke povolania, je možné sa len brániť!!! Je zakázané používať akúkoľvek formu fyzického násilia (údery, kopy, zvalenie na zem a pod.) a bodať so zbraňami (okrem výnimky pri tyčových zbraniach, ktoré na to musia byť bezpečnostne prispôsobené)!!! Pri útoku je zakázané zbraň akýmkoľvek spôsobom zachytávať (rukou, plášťom, prípadne inak), držať, či zobrať protivníkovi (okrem schopnosti a kúziel na to určené)!!! Počas boja je prvoradá bezpečnosť a povinnosťou každého hráča je prerušiť boj pokiaľ sa jeho protivník zranil, spadne na zem, alebo by sa mal dostať do nebezpečného terénu (mal by naraziť do stromu, zakopnúť o kameň, spadnúť do jamy a pod.)!!!
         Každý útok musí byť vedený viditeľným náprahom od ramena a nielen lakťom alebo zápästím, takéto zásahy sú neplatne!!! Úder musí byť brzdený včas a nie až na tele protivníka (ako to niektorí „odborníci“ praktizujú)!!! Medzi zásahové plochy nepatria a je na ne zakázané útočiť alebo naznačovať útok: ruky od lakťov nižšie, nohy od kolien nižšie, kĺby, krk, hlava a genitálie !!! Platnosť zásahu určuje vždy (na hlas) ten hráč, ktorý zásah dostal!! Ten musí hrať zranenie miestu úderu náležité(keď dostane do ruky automaticky ju má silno zranenú a preto ju už používať nemôže)! Vzájomný súsek súperov sa ráta do 1 sekundy, preto sa môže stať, že sa hráči zabijú navzájom! Jeden hráč nemôže dať za sebou viac rýchlych úderov, alebo použiť techniku „vlnitého plechu“ – prejdenie jedným ťahom zbrane po viacerých protivníkoch!!! Počas celej hry je fyzický kontakt zakázaný s výnimkou roleplayových scén!!!

Zomieranie:
          Ak je hráč smrteľne zraneným, to jest- úderom do trupu, (brucho chrbát, hruď,...) prípadne nejakým smrteľným zaklínadlom, alebo otravou,... umiera!!! Je dobré ak hráč roleplayuje smrť a ak to počasie dovoľuje (nebude sa váľať po zemi keď je tam samé bahno). Trošku sa pozvíja a predvedie aké také smrteľné kŕče.

Nočný boj:
          Po západe slnka sa odkladajú všetky zbrane, vrátane kúzelníkovej palice na obranu a štítov. Počas celej noci až do východu slnka sa používajú nočné zbrane – max. 60 cm dlhá, mirelonová trubka bez akejkoľvek výplne, pridania iných materiálov a bez záštity!!! Nočná hra je hlavne pre srandu a zábavu a bolo by veľmi nepríjemné, ak by sa pri nej niekto zranil. Preto treba odložť všetky nebezpečné predmety a doplnky, na ktorých by si mohol niekto potme ublížiť.

Podrezávanie a omráčenie:
          Podrezávať môže ktokoľvek a kohokoľvek, avšak nesmie to byť počas boja a obeť sa nesmie brániť (buď je omráčená, na hranici vyradenia, prípadne o útočníkovi nevie, alebo mu dôveruje). Útočník musí obeti prejsť veľmi zľahka po krku alebo kľúčnej kosti dýkou (prípadne mečom, alebo inou podobnou zbraňou) a obeť musí mať nechránený krk! Ak si obeť všimne, že ju chcú podrezať a obráti sa včas, podrezanie je neplatné aj keď jej po krku prejdete.
          Omráčenie veľmi dobre poslúži v prípade keď chcete niekoho uniesť živého alebo ho proste nechcete nezabiť. Omračovať môže každý, priložením ruky na hlavu obete a vyslovením „omračujem Ťa“ a tá musí upadnúť do bezvedomia na dobu 5 minút. Omráčiť postavu nie je možné v prípade, že má chránenú hlavu prilbou alebo drátenou kuklou!!!

Schopnosti:
          Niektoré postavy môžu mať svoje špecifické schopnosti ktoré môže po čas hry využívať. Každá schopnosť ma kritéria na svoje použitie. V prípade že by protihráč na ktorého je schopnosť použitá nevedel čo daná schopnosť robí, zosielajúci je povinný mu schopnosť popísať (na chvíľu prerušia hru, a po vysvetlení pokračujú) a vysvetliť jej účinok. Pokiaľ sa schopnosť môže použiť len niekoľkokrát za deň, myslí sa tým do 24 hodiny toho dňa.

Kúzlenie:
          Každý kúzelník má stanovený počet many z ktorej sa mu odráta vždy po vyčarovaní kúzla, v prípade že ho počas vyvolávania kúzla niekto vyruší napr. zásahom musí vyvolávať kúzlo na novo. Manu si musí dopĺňať meditáciou, lektvarmi alebo iným herným spôsobom.
          Meditácia- počas meditácie nesmie byť nijako vyrušený inak musí meditácia začať odznova. Meditovať musí 10 minút v úplnom pokoji, pričom je to možné maximálne 3 krát za deň. Pred každou akciou bude ešte počet many upresnený.

Smrť:
          V prípade že hráč dostane smrteľný zásah, musí zostať ležať 5 minút na zemi. Čo má robiť po uplynutí 5 minút bude povedané na mieste pred začatím akcie.

ZBRANE, ŠTÍTY, ZBROJE
  • Všetky zbrane musia byť bezpečné, obalené a mali by mať primeranú váhu (nie moc ťažké ani moc ľahké)!!! To isté sa týka aj štítov!!! Každú zbraň aj štít budú schvaľovať organizátori!!!
  • Nočná zbraň – mirelonová trubka o dĺžke maximálne 60 cm, bez akejkoľvek výplne a iného materiálu. (to znamená aj bez drevenej rúčky alebo záštity – pokiaľ by neboli z mirelonu) !!
  • Vrhacia dýka – ako u nočnej zbrane, pr´padne môže byť zaťažená vatou alebo látkou max. dĺžka 20 cm!
  • Kuše a luky majú max. náťah 10 kg a šípy musia mať na konci bambuľu s minimálnym priemerom 5 cm!!!
  • Kúzelnícke povolania môžu používať len palicu (na obranu) a dýku (nie vrhaciu)!!!
Krátke zbrane:
- dýka 40 cm
- tesák 60 cm
- krátky meč 90 cm
Stredné zbrane:
- šabľa 95 cm
- meč 105 cm
- sekera 90 cm
- kladivo 90 cm
- bijak 40+30 cm
- palcát 80 cm
Ťažké zbrane: (Zakázané používať so štítom alebo každú v jednej ruke.)
- bastard 120 cm
- obojručák 150 cm
- veľké kladivo 125 cm
- veľká sekera 125 cm
Tyčové: - 190 cm (kopija, halapartňa,...)

Strelné zbrane:
- kuše 10 kg
- luky 10 kg
Vrhacie zbrane:
- vrhacia dýka 20 cm
- hviezdica (celá s peny alebo karimatky)

Štíty:
         Sú v podstate povolené akékoľvek. Len aby ste s nimi dokázali bojovač a vládali ich celý deň vláčiť. Je potrebné obaliť okraje aspoň akou takou vrstvou, aby ste náhodou niekomu nerozrazili hlavu.

Zbroje:
         V prípade ak má niekto na sebe napríklad drátenú zbroj, a dostane zásah do tela, nič sa nedeje. Zranenie by nastalo až tretím zásahom po tom ako sa zničí zbroj. Pokiaľ však napríklad ruky nie sú chránené drátenkou platí, že po prvom zásahu nastáva zranenie. Ak by došlo v jednom súboji k poškodeniu zbroje tak zbroj bude poškodená aj v tom nasledujúcom (sama sa časom neopraví!!). Zbroj sa ale dá opraviť nejakým herným spôsobom.
Rozdelenie zbrojí:
- ľahká: náhražková, kožená, vypchávaná - vydrží 1 zásah
- stredná: drátená, doštičková - vydrží 2 zásahy
- ťažká: šupinová, plátová - vydrží 3 zásahy

PRESVEČENIE
          Každý hráč by si mal pred začiatkom hry vybrať presvedčenie (ak nie je určené v podmienkach danej skupiny), ktorým sa počas hry musí riadiť. Presvedčenie je nemeniteľné (výnimku tvoria prekliatia a podobné herné situácie) !!!

1. Absolútne dobro
          Toto presvedčenie je typické pre fanatických bojovníkov za dobro, ako sú napríklad paladinovia, rytieri, bieli mágovia,... Postavy s takýmto presvedčením by za žiadnych okolnosti vedome nevykonali nijaké zlo! Sú veľmi čestné, ohľaduplné a v mene ich presvedčenia (za správnu vec) ochotné položiť aj svoj život! Ich hlavným nepriateľom je zlo ktoré kruto strestajú hnevom spravodlivosti.
2. Relatívne dobro
          Aj relatívne dobré postavy sú dosť naklonené veci dobra a pomerne ochotne za neho bojujú, avšak vo chvíli keď je ohrozený ich život alebo majetok, ich nadšenie značne opadá. Celkovo sa dá povedať, že pre toto presvedčenie je veľmi ťažké klamať, podvádzať alebo zradiť priateľa, ale niekedy sú dôvody pre to tak silné, neodolajú a za tučný obnos peňazí alebo šľachtický titul vykonajú nejakú tu nekalosť. Tieto postavy však môžu byť oddanými priateľmi či vernými spolubojovníkmi v dobrých i zlých časoch.
3. Neutralita
          Slovo neutralita hovorí asi za všetko. Týmto postavám je ľahostajné, že vôbec nejaké dobro alebo zlo existuje. Jediné čo ich zaujíma sú oni sami a ich prospech. Nezamýšľajú sa nad tým, či konajú dobro alebo zlo, keď budú mať niečo z toho, že v danej situácii budú konať dobro tak to spravia, bez ohľadu na to, že o chvíľu príde niekto iný a zaplatí im väčšiu sumu, aby mu pomohli na strane zla. Toto presvedčenie je typické pre žoldnierov. Takéto postavy kvôli ich sebeckosti nebývajú veľmi obľúbené a možno práve to im pomáha prežiť v ťažkých časoch.
4. Relatívne zlo
          Postavy sú síce naklonené bojovať za zlo a šíriť ho ďalej. Do svojich vreciek si ulievajú viac než je zdravé, pokiaľ ich niekto požiada o nejakú zlú vec, tak ju vykonajú a možno za to ani nebudú chcieť tak vysokú odmenu. Nie sú však v zásade absolútne zlé, preto niekedy môžu konať aj dobre, ale samozrejme hlavne pre svoj prospech. V družine sa tieto postavy môžu chovať rôzne, napríklad si môžu arogantne uťahovať z každého, byť krutý k ostatným a v družine roznecovať spory, prípadne sa hrať na dobrého priateľa nejakej dobrej postavy a neustále ju štvať proti ostatným členom skupiny.
5. Absolútne zlo
          Je vlastne opakom absolútneho dobra. U takejto postavy môžeme hovoriť o posadnutom konaní zla. Je to úplný fanatik, ktorý je schopný zastaviť len preto, aby mohol s veľkým potešením rozšliapnuť mravca. Absolútne zlí bývajú napríklad nekromanti, černokňažníci, padlí paladinovia. Pokiaľ sú navyše veľmi mocní, je lepšie sa im z diaľky vyhnúť. Sú schopní obetovať všetko (aj svoj život) pre konanie zla a rozhodne sa im nedá veriť alebo ich mať za priateľov (iba ak by ste boli rovnako zlý).

RASY:
          Samozrejme je možné sa registrovať za nejakú inú rasu ako človek (elf, trpaslík, goblin,...). Len to treba uviesť v registrácii. Môžete sa registrovať takmer za čokoľvek. Fantázii sa medze nekladú. :)

         Počas hry alebo tesne pred ňou je zakázané požívať alkohol, drogy alebo iné omamné a psychotropné látky!